Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ


Số:      /TB-BQLKTX                                                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v gặp gỡ sinh viên nội trú đầu năm học 2019-2020

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Ký túc xá kịp thời nắm bắt những Quy định trong khu nội trú để sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của mình, Ban quản lý Ký túc xá tổ chức buổi sinh hoạt đầu năm học 2019-2020 với những nội dung chính như sau:
• Đối tượng: Tất cả sinh viên nội trú Ký túc xá
• Thời gian: 19h ngày 13 tháng 09 năm 2019
• Địa điểm: Sân Ký túc xá Cơ sở 1 và Cơ sở 2
• Nội dung:
- Phổ biến các Quy định, nội quy Ký túc xá.
- Trao đổi, giải đáp thắc mắc cho sinh viên về các vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại Ký túc xá.
Vì quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên, đề nghị tất cả sinh viên nội trú tham gia buổi sinh hoạt trên theo đúng nội dung tinh thần thông báo trên.

                                                                                                          PT. Ban Quản lý Ký túc xá
                                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                                       ThS. Nguyễn Thanh Giang


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 86,764

Tổng truy cập:635,351