Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Số:      /TB-BQLKTX                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2019


THÔNG BÁO
    Về việc Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên nội trú


Theo kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên nội trú đối với Ban quản lý Ký túc xá ngày 23/04/2019. Nay Ban quản lý Ký túc xá tiến hành Khảo sát về mức độ hài lòng của các em đối với việc phục vụ của Ban quản lý Ký túc xá học kỳ II năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/05/2019 đến hết ngày 20/05/2019, sau ngày 20/05/2019 hệ thống sẽ đóng và không còn nhận phiếu.
Đối tượng áp dụng: Sinh viên nội trú Ký túc xá.
Hình thức: Khảo sát online. Sinh viên truy cập website: ktx.hcmute.edu.vn, chọn mục Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên nội trú, điền thông tin vào mẫu Phiếu Khảo sát, gửi Phiếu phản hồi bằng cách nhấp vào nút gửi.
Với mong muốn được phục vụ ngày càng tốt hơn của CBVC Ký túc xá và cũng vì lợi ích của sinh viên nội trú, Ban quản lý ký túc xá đề nghị các em tích cực tham gia điền vào Phiếu khảo sát.

                                                                                                       TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX
                                                                                                                             (đã ký)
                                                                                                             ThS. Nguyễn Thanh GiangGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 30,578

Tổng truy cập:489,039