Tác giả :
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện ngày chủ nhật xanh

Để hưởng ứng 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2017), đồng thời kết hợp thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên Ký túc xá. Nay Ban quản lý Ký túc xá tổ chức ngày “Chủ nhật xanh” với các nội dung cụ thể như sau:
     * Thời gian thực hiện: 07h30 ngày Chủ nhật (14/05/2017)
     * Địa điểm: Toàn bộ khuôn viên Ký túc xá cơ sở I.
     * Phân công thực hiện:
     - Lau chùi hành lang các tầng lầu;
     - Dọn rác trong khuôn viên Ký túc xá và xung quanh cổng Ký túc xá;
     - Cải tạo lại khu vực bồn hoa KTX.
    * Tổ chức thực hiện:
    - Ban tự quản sinh viên cùng cán bộ quản sinh tổ chức lập danh sách sinh viên tham gia và đôn đốc thực hiện công việc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của buổi lao động, lập báo cáo gửi về Lãnh đạo Ban quản lý KTX theo dõi để làm cơ sở chấm điểm công tác xã hội.
    - Sinh viên đăng ký tham gia trên website: online.hcmute.edu.vn,  sinh viên vào mục đăng nhập và đăng ký tham gia Chủ nhật xanh. Nếu sinh viên không đăng ký trước thì sẽ không được chấm điểm khi tham gia.
     Ban quản lý Ký túc xá yêu cầu tất cả sinh viên và Cán bộ viên chức KTX có liên quan thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

                                                                                          Trưởng Ban quản lý KTX
                                                                                                                  (đã ký)
                                                                                                         Nguyễn Quốc Đạt

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 31,315

Tổng truy cập:354,655