Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TB-BQLKTX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận sinh viên Khóa 2016 vào ở Ký túc xá năm học 2016-2017


Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến Tân sinh viên Khóa 2016 về việc đăng ký và ký hợp đồng ở Ký túc xá như sau:

I. Hình thức đăng ký:
Đăng ký trực tiếp tại Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (Ban quản lý KTX phát phiếu đăng ký cho Tân sinh viên có nhu cầu ở Ký túc xá).
Thời gian đăng ký, ký Hợp đồng và nộp phí ở Ký túc xá từ ngày 16/08/2016 đến ngày 19/08/2016.
Ban quản lý Ký túc xá sẽ xét duyệt để tiếp nhận sinh viên Khóa 2016 vào ở nội trú, thứ tự ưu tiên theo Thông tư số: 27/2011/TT - BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công;
3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
5. Con mồ côi cả cha và mẹ;
6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;
7. HSSV nữ;
8. HSSV tích cực tham gia các họat động do Nhà trường, Đòan Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội.

II. Thủ tục ký hợp đồng ở Ký túc xá:
Sinh viên đến ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá mang theo:
- Biên lai thu tiền học phí của Trường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm học 2016-2017 (Bản sao không cần công chứng);
- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao có công chứng);
- 01 ảnh kích thước: 4x6;
- 04 ảnh kích thước: 2x3 loại nhỏ (Ban quản lý KTX không nhận ảnh không đúng kích thước);
- 02 Bản sao giấy CMND (không cần công chứng).

III. Mức phí ở nội trú năm học 2016-2017:
KTX Cơ sở I: 210.000đ/ tháng/ 1 sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng).
KTX Cơ sở II: 
Lọai phòng 4 chỗ ở: 300.000đ/ tháng/1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng);
Loại phòng 8 chỗ ở: 240.000đ/ tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng).
Tiền thế chấp tài sản: 200.000đ/ sinh viên/ 1năm (Ban quản lý KTX sẽ trả tiền lại sau khi sinh viên đã kết thúc hợp đồng tại KTX và trả phòng).
Tiền điện, nước sẽ được tính riêng theo chỉ số tiêu thụ hàng tháng trên đồng hồ của từng phòng, với giá bán (điện, nước) của công ty điện lực và công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh.
Trường hợp kết thúc hợp đồng trước hạn, sinh viên chỉ được nhận tiền thế chấp tài sản, không được nhận tiền phí chỗ ở đã nộp khi ký hợp đồng.


 

Trưởng Ban quản lý Ký túc xá

 (Đã ký)

 ThS. Nguyễn Quốc Đạt

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 31,318

Tổng truy cập:354,658