Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TB-BQLKTX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá năm 2016-2017

 

Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến toàn thể sinh viên có tên trong danh sách sinh viên được ở nội trú Ký túc xá năm học 2016 - 2017 về việc ký hợp đồng ở nội trú như sau:

I. Thời gian ký hợp đồng và nộp tiền:

Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 11/08/2016.

Ban quản lý Ký túc xá thu tiền trong giờ làm việc các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 theo thời gian quy định như trên.

II. Địa điểm ký hợp đồng:

Sinh viên ở Ký túc xá cơ sở 1 ký hợp đồng tại văn phòng Ban quản lý KTX cơ sở 1: Số 1 Võ Văn Ngân, phường linh Chiểu, quận Thủ Đức.

Sinh viên ở Ký túc xá cơ sở 2 ký hợp đồng tại văn phòng Ban quản lý KTX cơ sở 2: Số 484 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.

III. Yêu cầu:

Sinh viên đến ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá mang theo:

-         Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (Đối với SV mới đăng ký ở KTX lần đầu);

-         04 ảnh kích thước: 2x3 loại nhỏ (Ban quản lý KTX không nhận ảnh không đúng kích thước);

-         Bản sao giấy CMND (không cần công chứng).

IV. Mức phí ở nội trú năm học 2016-2017:

KTX Cơ sở I: 210.000đ/ tháng/ 1 sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng).

KTX Cơ sở II:

-       Loại phòng 4 chỗ ở: 300.000đ/tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng);

-       Loại phòng 8 chỗ ở: 240.000đ/ tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng).

Tiền thế chấp tài sản: 200.000đ/ sinh viên/ 1năm (Ban quản lý KTX sẽ trả tiền lại sau khi sinh viên đã kết thúc hợp đồng tại KTX và trả phòng).

Tiền điện, nước sẽ được tính riêng theo chỉ số tiêu thụ hàng tháng trên đồng hồ của từng phòng, với giá bán (điện, nước) của công ty điện lực và công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp kết thúc hợp đồng trước hạn, sinh viên chỉ được nhận tiền thế chấp tài sản, không được nhận tiền phí chỗ ở đã nộp khi ký hợp đồng.

 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 20,207

Tổng truy cập:326,523