Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá năm 2017-2018

Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách sinh viên được ở nội trú Ký túc xá năm học 2017 - 2018 về việc ký hợp đồng ở nội trú như sau:
I. Thời gian ký hợp đồng và nộp tiền:
Từ ngày 31/07/2017 đến ngày 11/08/2017
Ban quản lý Ký túc xá thu tiền trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.
II. Địa điểm ký hợp đồng:
Sinh viên ở Ký túc xá cơ sở 1 ký hợp đồng tại văn phòng Ban quản lý KTX cơ sở 1: Số 1 Võ Văn Ngân, phường linh Chiểu, quận Thủ Đức.
Sinh viên ở Ký túc xá cơ sở 2 ký hợp đồng tại văn phòng Ban quản lý KTX cơ sở 2: Số 484 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.
III. Yêu cầu:
Sinh viên đến ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá mang theo:
- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên Theo thông tư số: 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đối với SV mới đăng ký ở KTX lần đầu);
- 04 ảnh kích thước: 2x3cm;
- 01 ảnh kích thước: 4x6cm (Ban quản lý KTX không nhận ảnh không đúng kích thước);
- 02 Bản sao giấy CMND (không cần công chứng).
IV. Mức phí ở nội trú năm học 2017-2018:
KTX Cơ sở I: 230.000đ/ tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng).
KTX Cơ sở II: 
- Loại phòng 4 chỗ ở: 340.000đ /tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng);
- Loại phòng 8 chỗ ở: 260.000đ/ tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10 tháng).
Tiền thế chấp tài sản: 200.000đ/ sinh viên/ 1năm (Ban quản lý KTX sẽ trả tiền lại sau khi sinh viên đã kết thúc hợp đồng tại KTX và trả phòng).
Tiền điện, nước sẽ được tính riêng theo chỉ số tiêu thụ hàng tháng trên đồng hồ của từng phòng, với giá bán (điện, nước) của công ty điện lực và công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh.
Trường hợp kết thúc hợp đồng trước hạn, sinh viên chỉ được nhận tiền thế chấp tài sản, không được nhận tiền phí chỗ ở đã nộp khi ký hợp đồng.

                                                                                    TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 21,427

Tổng truy cập:331,085