Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ


TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
Lịch kiểm tra và sửa chữa trang thiết bị hư hỏng phòng ở Ký túc xá


Để chuẩn bị thủ tục tiến hành thanh lý Hợp đồng ở Ký túc xá năm học 2018-2019, Ban Quản lý Ký túc xá thông báo lịch kiểm tra và sửa chữa trang thiết bị phòng ở hư hỏng như sau:
1. Thời gian kiểm tra và báo cáo hư hỏng:             từ 03/06/2019 đến 10/06/2019
2. Thời gian sửa chữa:                                            từ 11/06/2019 đến 21/06/2019
3. Sinh viên tự liên hệ sửa chữa và thanh toán chi phí sửa chữa (nếu có).
4. Sau ngày 21/06/2019 các phòng có phát sinh hư hỏng nhưng sinh viên chưa khắc phục sửa chữa, Ban Quản lý Ký túc xá sẽ trích từ tiền Thế chấp tài sản của các phòng có hư hỏng nhưng chưa sửa chữa để tiến hành khắc phục tình trạng hư hỏng.

               
                                                                                         P. BAN QUẢN LÝ KTX
                                                                                                                                (đã ký)
                                                                                              ThS. Hồ Anh Kiệt
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 43,312

Tổng truy cập:509,616