Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thông báo số 05/TB – KTX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

                       

THÔNG BÁO

V/v thực hiện ngày chủ nhật xanh

Để đảm bảo môi trường sạch đẹp trong khu nội trú, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tự nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Ban quản lý Ký túc xá tổ chức ngày Chủ nhật xanh với nội dung cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện: 07h30 ngày Chủ nhật (12/10/2014)

Địa điểm: Tòan bộ khuôn viên KTX cơ sở I

Phân công công việc:

-         Mỗi phòng cử ít nhất 01 người làm vệ sinh chung trong khuôn viên Ký túc xá.

-         Sinh viên ở tầng 1 và 2: quét dọn, lau chùi các cầu thang, hành lang và phòng tự học.

-         Sinh viên ở tầng 3: Vệ sinh khu vực hành lang đường Lê Văn Chí từ cổng chính Ký túc xá đến đường Hoàng Diệu 2.

-         Sinh viên ở tầng 4: Vệ sinh trong khuôn viên Ký túc xá.

-         Ban tự quản sinh viên cùng cán bộ quản sinh lấy danh sách tham gia và đôn đốc thực hiện công việc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của buổi lao động và làm báo cáo gửi về Lãnh đạo Ban QLKTX theo dõi làm cơ sở chấm điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2014 - 2015.

       Ban quản lý Ký túc xá yêu cầu tất cả sinh viên và Cán bộ công chức thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận

-       Thầy Dương Đăng Danh để biết

-       Lưu hồ sơ văn phòng

-       Ban tự quản cơ sở 1

-       Quản sinh

 

Thay mặt Ban quản lý Ký túc xá

Phó Trưởng Ban

( Đã ký)

GVC.ThS. Nguyễn Đức Sâm


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 37,663

Tổng truy cập:597,275