Tác giả :

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KÝ TÚC XÁ

I. CHỨC NĂNG

Ban quản lý Ký túc xá là đơn vị thực hiện các chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu đồng thời là đơn vị chuyên môn về công tác quản lý, điều hành, định hướng phát triển, sử dụng, khai thác tài nguyên, cơ sở vật chất của Ký túc xá một cách hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Quản lý, tổ chức, giám sát, triển khai thực hiện nếp sống văn hóa trong đời sống tập thể, xây dựng KTX văn hóa theo chuẩn của Ủy ban nhân dân TP. HCM
2. Thực hiện công tác quản lý, giáo dục, chính trị tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho SV, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo điều kiện tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt, học tập của SV nội trú.
a). Tổ chức tiếp nhận, thực hiện các thủ tục đăng ký ở nội trú theo quy định.
b). Thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú cho SV Việt Nam và sinh viên quốc tế theo quy định của luật cư trú hiện hành, quản lý dữ liệu sinh viên nội trú để phục vụ tra cứu và báo cáo khi có yêu cầu.
c). Tổ chức các buổi gặp gỡ phổ biến và hướng dẫn thi hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú và nội quy KTX. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp, an toàn trong KTX, ngăn chặn các tệ nạn tiêu cực ảnh hướng đến SV.
d). Thực hiện thu, nộp các khoản phí ở KTX đối với SV nội trú theo quy định của nhà nước và của KTX.
đ). Giám sát tình hình sinh hoạt hàng ngày của sinh viên nội trú trong việc thực hiện nội quy KTX.
3. Quản trị sử dụng nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả tài sản, trang thiết bị được trang bị tại KTX, lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa đảm bảo các điều kiện hoạt động của KTX luôn ổn định, bền vững.
4. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn, phối hợp cùng các lực lượng công an, y tế địa phương phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ trong KTX.
5. Triển khai các hoạt động dịch vụ nhằm năng cao chất lượng phục vụ SV
6. Thực hiện công tác thống kê định kỳ, đột xuất và xác nhận các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị
7. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện nhiệm vụ liên quan tới phạm vị công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của BGH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ KTX CS1: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ KTX CS2: 484 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3897 3082  

E-mail: bqlktx@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 55,505

Tổng truy cập:766,673