Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/TB-BQLKTX                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2018


THÔNG BÁO
V/v gặp gỡ sinh viên nội trú đầu năm học 2018-2019

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Ký túc xá kịp thời nắm bắt những Quy định trong khu nội trú để sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của mình, Ban quản lý Ký túc xá tổ chức buổi sinh hoạt đầu năm học 2018-2019 với những nội dung chính như sau:
Đối tượng: Sinh viên nội trú Ký túc xá
Thời gian: 19h ngày 13 tháng 09 năm 2018
Địa điểm:
Khu vực Sân cột cờ Ký túc xá Cơ sở 1
Khu vực Sân trước tòa nhà Ký túc xá Cơ sở 2 
Nội dung:
Phổ biến các Quy định, nội quy Ký túc xá.
Trao đổi, giải đáp thắc mắc cho sinh viên về các vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại Ký túc xá.
Vì quyền lợi chung của các thành viên trong ký túc xá, đề nghị tất cả sinh viên nội trú tham gia buổi sinh hoạt trên theo đúng nội dung Thông báo.


                                                                                       Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                       ThS. Nguyễn Quốc ĐạtGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 43,311

Tổng truy cập:509,615