Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập –Tự do – Hạnh phúc BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ              
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Đăng ký ở lại KTX nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2020
 
Nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên nội trú nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban quản lý Ký túc xá đối với các bạn sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết cùng với gia đình. Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú về việc đăng ký ở lại Tết Nguyên Đán 2020 cụ thể như sau:
1. Đối tượng đăng ký:
Sinh viên nội trú Ký túc xá Trường Đại Học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh;
2. Thời gian đăng ký:
Từ ngày 19 tháng 12 năm 2019 đến ngày 10 tháng 01 năm 2020.
3. Địa điểm đăng ký:
 - Cơ sở 1: Đăng ký tại Văn phòng Ban quản lý Ký túc xá cơ sở 1;
  - Cơ sở 2: Đăng ký tại Văn phòng Ban quản lý Ký túc xá cơ sở 2.


BAN QUẢN LÝ KTX
                        
                         (Đã ký)
          
              ThS. Nguyễn Thanh Giang
 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 36,228

Tổng truy cập:524,567