Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Số:    /TB-BQLKTX                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận sinh viên Khóa 2019 vào ở Ký túc xá năm học 2019 - 2020

Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến Tân sinh viên Khóa 2019 về việc đăng ký và ký hợp đồng ở Ký túc xá như sau:
I. Hình thức đăng ký:
- Đăng ký trực tiếp tại Phòng A4-203 Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh .
- Thời gian đăng ký, ký Hợp đồng và nộp phí ở Ký túc xá (theo lịch tiếp nhận sinh viên của Nhà trường).
- Ban quản lý Ký túc xá sẽ xét duyệt để tiếp nhận sinh viên Khóa 2019 vào ở nội trú, thứ tự ưu tiên theo Thông tư số: 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công;
3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
5. Con mồ côi cả cha và mẹ;
6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;
7. HSSV nữ;
8. HSSV tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội… tổ chức.
II. Thủ tục ký hợp đồng ở Ký túc xá:
Sinh viên đến ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá mang theo:
- Biên lai thu hồ sơ của Trường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020 
- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao có công chứng);
- 04 ảnh kích thước: 2x3cm (Ban quản lý KTX không nhận ảnh không đúng kích thước);
- Bản sao giấy CMND hoặc Căn cước công dân (không cần công chứng).
III. Mức phí ở nội trú năm học 2019-2020:
*** Tiền ở KTX Cơ sở I: 2.730.000đ/ 1sinh viên/ 10,5 tháng 
Tiền thế chấp tài sản:    250.000đ/ sinh viên/ 1năm
Tổng cộng: 2.980.000đ/ sinh viên
*** Tiền ở KTX Cơ sở II: 
** Loại phòng 4 chỗ ở: 3.780.000đ/ 1sinh viên/ 10,5 tháng
Tiền thế chấp tài sản:    250.000đ/ sinh viên/ 1năm
Tổng cộng: 4.030.000đ/ sinh viên
** Loại phòng 8 chỗ ở: 2.940.000đ/ 1sinh viên/ 10,5 tháng
Tiền thế chấp tài sản:    250.000đ/ sinh viên/ 1năm
Tổng cộng: 3.190.000đ/ sinh viên
- Ban quản lý Ký túc xá sẽ trả lại Tiền thế chấp tài sản sau khi sinh viên đã kết thúc hợp đồng ở Ký túc xá và trả phòng.
- Tiền điện, nước sẽ được tính riêng theo chỉ số tiêu thụ hàng tháng trên đồng hồ của từng phòng, với giá bán (điện, nước) của công ty điện lực và công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh.
- Trường hợp kết thúc hợp đồng trước hạn, sinh viên chỉ được nhận tiền thế chấp tài sản, không được nhận tiền phí chỗ ở đã nộp khi ký hợp đồng.


PT. BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ KTX CS1: 01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ KTX CS2: 484 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3897 3082  

E-mail: bqlktx@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 55,540

Tổng truy cập:766,708