Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       
  Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
           BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
                 Số: 01/TB-BQLKTX                                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2019


THÔNG BÁO
V/v Đăng ký ở lại KTX nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ hợi
 
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự vào những ngày đầu năm mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban quản lý Ký túc xá đối với sinh viên ở lại Ký túc xá nhân dịp Tết Nguyên Đán, Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú về việc đăng ký ở lại Tết Kỷ Hợi như sau:
1. Đối tượng Đăng ký:
Sinh viên nội trú Ký túc xá Trường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
2. Thời gian đăng ký:
Từ ngày 03 tháng 01 năm 2019 đến ngày 19 tháng 01 năm 2019.
3. Địa điểm đăng ký:
  - Cơ sở 1: Đăng ký tại văn phòng quản sinh Ký túc xá cơ sở 1;
- Cơ sở 2: Đăng ký tại văn phòng quản sinh Ký túc xá cơ sở 2.                                                                                                       TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX
                                                                                                            (Đã ký)
                                                                                                 ThS. Nguyễn Quốc Đạt


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 43,327

Tổng truy cập:509,631