Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ


Số: 19/TB-BQLKTX                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận sinh viên Khóa 2018 vào ở Ký túc xá năm học 2018-2019

Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến Tân sinh viên Khóa 2018 về việc đăng ký và ký hợp đồng ở Ký túc xá như sau:
I. Hình thức đăng ký:
Đăng ký trực tiếp tại Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM – Phòng A2 – 201.
Thời gian đăng ký, ký Hợp đồng và nộp phí ở Ký túc xá từ ngày 15/08/2018 đến ngày 18/08/2018.
Ban quản lý Ký túc xá sẽ xét duyệt để tiếp nhận sinh viên Khóa 2018 vào ở nội trú, thứ tự ưu tiên theo Thông tư số: 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công;
3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
5. Con mồ côi cả cha và mẹ;
6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;
7. HSSV nữ;
8. HSSV tích cực tham gia các họat động do Nhà trường, Đòan Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội… tổ chức.
II. Thủ tục ký hợp đồng ở Ký túc xá:
Sinh viên đến ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá mang theo:
- Biên lai thu tiền học phí của Trường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm học 2018-2019 (Bản sao không cần công chứng);
- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao có công chứng);
- 04 ảnh kích thước: 2x3cm (Ban quản lý KTX không nhận ảnh không đúng kích thước);
- Bản sao giấy CMND hoặc Căn cước công dân (không cần công chứng).
III. Mức phí ở nội trú năm học 2018-2019:
   * Tiền ở KTX Cơ sở I: 2.625.000đ/ 1sinh viên/ 10,5 tháng 
      Tiền thế chấp tài sản:    250.000đ/ sinh viên/ 1năm
      Tổng cộng: 2.875.000đ/ sinh viên
   *Tiền ở KTX Cơ sở II: 
          + Loại phòng 4 chỗ ở: 3.675.000đ/ 1sinh viên/ 10,5 tháng
             Tiền thế chấp tài sản:    250.000đ/ sinh viên/ 1năm
             Tổng cộng: 3.925.000đ/ sinh viên
          + Loại phòng 8 chỗ ở: 2.835.000đ/ 1sinh viên/ 10,5 tháng
             Tiền thế chấp tài sản:    250.000đ/ sinh viên/ 1năm
             Tổng cộng: 3.085.000đ/ sinh viên
Ban quản lý Ký túc xá sẽ trả tiền lại Tiền thế chấp tài sản sau khi sinh viên đã kết thúc hợp đồng ở Ký túc xá và trả phòng.
Tiền điện, nước sẽ được tính riêng theo chỉ số tiêu thụ hàng tháng trên đồng hồ của từng phòng, với giá bán (điện, nước) của công ty điện lực và công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh.
Trường hợp kết thúc hợp đồng trước hạn, sinh viên chỉ được nhận tiền thế chấp tài sản, không được nhận tiền phí chỗ ở đã nộp khi ký hợp đồng.

                                                                                                  TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX
                                                                                                                              (Đã ký)
                                                                                                                ThS. Nguyễn Quốc Đạt
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 86,751

Tổng truy cập:635,338