Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                           CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v thanh lý Hợp đồng ở nội trú Ký túc xá năm học 2017-2018

Để hoàn tất thủ tục thanh lý Hợp đồng, đồng thời trả tiền Thế chấp tài sản cho sinh viên ở nội trú Ký túc xá năm học 2017-2018, Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến sinh viên ở nội trú Ký túc xá những nội dung như sau:
1. Đối tượng trả tiền Thế chấp tài sản:
  Đối với sinh viên đã hết thời hạn ở Ký túc xá và không có nhu cầu ở Ký túc xá trong dịp Hè và trong năm học 2018-2019;
  Đối với sinh viên đăng ký ở Ký túc xá trong dịp hè, Ban quản lý Ký túc xá sẽ thông báo sau.
2. Thời gian trả tiền Thế chấp tài sản:
Từ ngày 02/7/2018 đến 13/7/2018 (Ban quản lý Ký túc xá trả tiền Thế chấp tài sản trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 theo thời gian quy định như trên)
3. Địa điểm trả tiền Thế chấp tài sản:
  Đối với sinh viên đang ở nội trú Ký túc xá cơ sở 1: nhận tiền trực tiếp tại văn phòng Ban quản lý Ký túc xá cơ sở 1;
  Đối với sinh viên đang ở nội trú Ký túc xá cơ sở 2: nhận tiền trực tiếp tại văn phòng Ban quản lý Ký túc xá cơ sở 2.
4. Điều kiện để được nhận lại tiền Thế chấp tài sản:
  Sinh viên phải làm vệ sinh sạch sẽ phòng ở của mình;
  Thanh tóan tiền điện, nước và tiền bồi thường tài sản hư hỏng (nếu có);
  Di dời toàn bộ tư trang, vật dụng cá nhân ra khỏi nơi ở;
  Giao lại chỗ ở cho CBVC Ký túc xá vào ngày hợp đồng hết thời hạn;
  Khi đến nhận tiền, yêu cầu các sinh viên mang theo giấy Biên nhận Tiền thế chấp tài sản năm học 2017-2018.


                                                              Trưởng Ban Quản lý Ký túc xá
                                                                                                                                                                                                                                    (Đã ký)
                                                                                        ThS. Nguyễn Quốc Đạt

          

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 36,234

Tổng truy cập:524,573