Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Số:         /TB-BQLKTX                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận sinh viên Khóa 2017 vào ở Ký túc xá năm học 2017-2018

Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến Tân sinh viên Khóa 2017 về việc đăng ký và ký hợp đồng ở Ký túc xá như sau:
I. Hình thức đăng ký:
Đăng ký trực tiếp tại Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (Ban quản lý KTX phát phiếu đăng ký cho Tân sinh viên có nhu cầu ở Ký túc xá).
Thời gian đăng ký, ký Hợp đồng và nộp phí ở Ký túc xá từ ngày 09/08/2017 đến ngày 12/08/2017.
Ban quản lý Ký túc xá sẽ xét duyệt để tiếp nhận sinh viên Khóa 2017 vào ở nội trú, thứ tự ưu tiên theo Thông tư số: 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công;
3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
5. Con mồ côi cả cha và mẹ;
6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;
7. HSSV nữ;
8. HSSV tích cực tham gia các họat động do Nhà trường, Đòan Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội… tổ chức.
II. Thủ tục ký hợp đồng ở Ký túc xá:
Sinh viên đến ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá mang theo:
- Biên lai thu tiền học phí của Trường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm học 2017-2018 (Bản sao không cần công chứng);
- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao có công chứng);
- 04 ảnh kích thước: 2x3cm (Ban quản lý KTX không nhận ảnh không đúng kích thước);
- Bản sao giấy CMND (không cần công chứng).
III. Mức phí ở nội trú năm học 2017-2018:
KTX Cơ sở I: 230.000đ/ tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10,5 tháng).
KTX Cơ sở II: 
- Loại phòng 4 chỗ ở: 340.000đ /tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10,5 tháng);
- Loại phòng 8 chỗ ở: 260.000đ/ tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10,5 tháng).
Tiền thế chấp tài sản: 200.000đ/ sinh viên/ 1năm (Ban quản lý KTX sẽ trả tiền lại sau khi sinh viên đã kết thúc hợp đồng tại KTX và trả phòng).
Tiền điện, nước sẽ được tính riêng theo chỉ số tiêu thụ hàng tháng trên đồng hồ của từng phòng, với giá bán (điện, nước) của công ty điện lực và công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh.
Trường hợp kết thúc hợp đồng trước hạn, sinh viên chỉ được nhận tiền thế chấp tài sản, không được nhận tiền phí chỗ ở đã nộp khi ký hợp đồng.

                                                                                                                                TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX
                                                                                                                                                                       (đã ký)
                                                                                                                 ThS. Nguyễn Quốc Đạt
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 43,325

Tổng truy cập:509,629