Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁTP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v thanh lý Hợp đồng ở nội trú Ký túc xá năm học 2018-2019 (đợt 1)

Để hoàn tất thủ tục thanh lý Hợp đồng, đồng thời trả tiền Thế chấp tài sản cho sinh viên ở nội trú Ký túc xá năm học 2018-2019, Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến sinh viên ở nội trú Ký túc xá những nội dung như sau:

1. Đối tượng trả tiền Thế chấp tài sản đợt 1:
Sinh viên ở nội trú Ký túc xá kết thúc hợp đồng vào ngày 30/6/2019 và không đăng ký ở hè năm học 2018-2019.

2. Thời gian trả tiền Thế chấp tài sản:
Từ ngày 01/07/2019 đến 30/07/2019 (Ban quản lý Ký túc xá trả tiền Thế chấp tài sản trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6)

3. Địa điểm trả tiền Thế chấp tài sản:
 Đối với sinh viên đang ở nội trú Ký túc xá cơ sở 1: nhận tiền trực tiếp tại văn phòng Ban quản lý Ký túc xá cơ sở 1;
 Đối với sinh viên đang ở nội trú Ký túc xá cơ sở 2: nhận tiền trực tiếp tại văn phòng Ban quản lý Ký túc xá cơ sở 2.

4. Điều kiện để được nhận lại tiền Thế chấp tài sản:
 Sinh viên phải làm vệ sinh sạch sẽ phòng ở của mình;
 Thanh toán đầy đủ tiền điện, nước;
         Sửa chữa các thiết bị hư hỏng, bồi thường tài sản hư hỏng (nếu có) trước ngày 21/06/2019;
        Di dời toàn bộ tư trang, vật dụng cá nhân ra khỏi nơi ở và giao lại chỗ ở cho  Ký túc xá hạn cuối là ngày 30/6/2019;
 Khi đến nhận tiền, yêu cầu các sinh viên mang theo giấy Biên nhận Tiền thế chấp tài sản năm học 2018-2019.
Ban Quản lý Ký túc xá không giải quyết các trường hợp khiếu nại khi không thực hiện các quy định theo thông báo này.

                                                                                      
                                                                                                     P. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX
                                                                                                    (đã ký)
                                                                                            ThS. Hồ Anh Kiệt

                                                                                                                                     

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 77,742

Tổng truy cập:534,334